Spread the love

ದಾವಣಗೆರೆ : ದಾವಣಗೆರೆ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗದ ಡಾ .ಬಿ.ಸಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದ ಮೂವ್ವರು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ ಎಸ್ ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ “Computational study of heat transfer Enhancement in Nanofludis” ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ಸಂದಿದೆ.

ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ (ಟೆಲೆಕ್ಸ್) ,ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

“Computational Modelling of Boundary – Layer flow of Nanoflud” ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದ ಮಧುಕೇಶ್ ಜೆ ಕೆ ಹಾಗೂ “Mathematical and Computational Framework for Heat Transfer Analysis of Newtonian &Non- Newtonian Fluids” ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದ ಪುನೀತ್ ಗೌಡ ಆರ್ ಜೆ ಅವರಿಗೂ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *